Odifin Logo Odifin Logo
Our Solutions

Çözümlerimiz

Performans Takibi

detaylı bilgi için; bizimle iletişime geçin.

Portföy performansınızı daha iyi anlamak ve irdeleyebilmek için PerformanceAttribution kullanın.

PerformanceAttribution uygulaması ile portföy getirisinin kaynağına inilerek performansı oluşturan etkenler daha detaylı olarak irdelenebilmektedir. Getiri kırılımları ve portföy yöneticisinin başarısını gösteren etkin performans sunumları dinamik raporlama imkanları ile yakalanabilmektedir. İlave olarak Portföy getirisinin kıstas getirisi ile karşılaştırmalı analizleri ile nispi getirilerin kaynakları incelenebilmektedir.

Performans analizleri işlem bazlı ve/veya gün sonu itibariyle mevcut olan pozisyonlar üzerinden yapılabilmektedir.

Aynı zamanda portföy değerlemesine olanak sağlayan PerformanceAttribution uygulaması tek bir platformda portföylerinizin takibi yapmanıza olanak sağlar.

  • Portföy Yönetimi Şirketleri
  • Emeklilik Şirketleri
  • Sigorta Şirketleri
  • Varlık Yönetimi Şirketleri
  • Yatırım Yönetimi Ofisleri
ÇÖZÜMLER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

Yerel ve uluslarası değerleme kurallarını da dikkate alarak sabit getirili menkul kıymetler piyasasında şeffaflığı arttırın.

detaylı bilgi
ÇÖZÜMLER RİSK YÖNETİMİ PORTFÖY YÖNETİMİ

Kolay raporlama özellikleriyle Risk, Uyum ve Performans Yönetimi için kurum çapında bir çözüm.

detaylı bilgi
ÇÖZÜMLER RİSK YÖNETİMİ ARACI KURUM

Yerel ve uluslarası değerleme kurallarını da dikkate alarak sabit getirili menkul kıymetler piyasasında şeffaflığı arttırın.

detaylı bilgi
ÇÖZÜMLER İÇ KONTROL

RiskGround-İç Kontrol ile yasal ve kurum içi sınırlamalar ile uyumluluğu etkin bir şekilde takip edin.

detaylı bilgi
ÇÖZÜMLER PERFORMANS TAKİBİ

Portföy Performansınızı daha iyi anlamak ve idereleyebilmek için Perforamance Attribution uygulamamızı kullanın.

detaylı bilgi
ÇÖZÜMLER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

Yerel ve uluslarası değerleme kurallarını da dikkate alarak sabit getirili menkul kıymetler piyasasında şeffaflığı arttırın.

detaylı bilgi
ÇÖZÜMLER RİSK YÖNETİMİ PORTFÖY YÖNETİMİ

Kolay raporlama özellikleriyle Risk, Uyum ve Performans Yönetimi için kurum çapında bir çözüm.

detaylı bilgi
ÇÖZÜMLER RİSK YÖNETİMİ ARACI KURUM

Yerel ve uluslarası değerleme kurallarını da dikkate alarak sabit getirili menkul kıymetler piyasasında şeffaflığı arttırın.

detaylı bilgi
ÇÖZÜMLER İÇ KONTROL

RiskGround-İç Kontrol ile yasal ve kurum içi sınırlamalar ile uyumluluğu etkin bir şekilde takip edin.

detaylı bilgi
ÇÖZÜMLER PERFORMANS TAKİBİ

Portföy Performansınızı daha iyi anlamak ve idereleyebilmek için Perforamance Attribution uygulamamızı kullanın.

detaylı bilgi